Kasa fiskalna dla lekarza internisty

Kasa fiskalna dla lekarza

Kasa fiskalna dla lekarza

W dzisiejszych czasach bardzo wielu specjalistów odbywających wizyty domowe u klientów przynosi z sobą kasy fiskalne. Jest to ułatwienie w wykonywaniu ich obowiązków, jest to także spełnienie obowiązku prawnego. Zanim przestawione to zostanie w ujęciu bardziej konkretnym, warto zaznaczyć, że rzecz dotyczy specjalistów takich jak hydraulicy, elektrycy, itp., ale także np. lekarzy. Pracownicy służby zdrowia coraz częściej odbywają wizyty domowe, które umożliwiają pacjentom, którzy nie mogą dotrzeć do przychodni czy szpitala, korzystanie z opieki zdrowotnej, która im się należy. Jaka jest rola w tym procesie kas fiskalnych?

Otóż kasa fiskalna dla lekarza, np. internisty, odbywającego wizyty domowe, może być mu przydatna w sytuacji, w której pacjent prosi o potwierdzenie otrzymanej usługi oraz potwierdzenie, że została ona opłacona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pacjent – klient ma prawo do otrzymania takiego potwierdzenia, o ile tylko płaci za taką wizytę, tzn. nie podlega ona opłaceniu ze środków NFZ. Często wizyty domowe są płatne, toteż potwierdzenie takie przysługuje.

Kasa fiskalna dla lekarza internisty odbywającego wizyty domowe, jest mu przydatna także do rozliczeń wewnętrznych, tzn. w razie kontroli ze strony przychodni czy szpitala, gdzie jest zatrudniony, a także kontroli własnej – każdy bowiem chce kontrolować swoje dochody oraz wydatki. I taka kontrola jest właśnie możliwa dzięki działalności kas fiskalnych. To te urządzenia drukują raporty, podsumowania okresowe, itp. dzięki którym kontrola taka jest możliwa.

Ponadto też kasa fiskalna dla lekarza internisty odbywającego wizyty domowe jest mu przydatna w razie kontroli zewnętrznej. Może ona być prowadzona przez organ zewnętrzny, jak choćby urząd skarbowy czy też przedstawicieli NFZ. Kontrole takie są częste, toteż trzeba zaopatrywać się w dokumenty, w tym dokumenty fiskalne, które umożliwiają przedstawienie potwierdzeń, że wszystkie działania lekarza są zgodne z prawem i obowiązującymi normami. Wszystko to jest bardzo ważne.